Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2171/LĐTBXH-LĐTL về việc bồi thường chi phí đào tạo trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2171/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2171/LĐTBXH-LĐTL
V/v Bồi thường chi phí đào tạo trong doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Trung tâm Điện thoại Di động CDMA
(97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời Công văn số 583/CV-Stelecom ngày 02/6/2008 của Trung tâm Điện thoại Di động CDMA về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc bồi thường chi phí đào tạo đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và khoản 4, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định tại khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động thì không phải bồi thường chi phí đào tạo.

Phản ánh của Trung tâm Điện thoại Di động CDMA tại công văn số 583/CV-Stelecom về vấn đề trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý chung.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Trung tâm Điện thoại Di động CDMA biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2171/LĐTBXH-LĐTL về việc bồi thường chi phí đào tạo trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49