Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2159/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương của người lao động nghỉ việc điều trị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2159/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2159/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương của người lao động nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 327/LĐTBXH-LĐTC của quí Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Điều 73 của Bộ Luật lao động thì các ngày lễ, tết (chiến thắng 30/4; Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, tết dương lịch, tết âm lịch và giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3), người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, vì vậy, trường hợp người sử dụng lao động bố trí người lao động làm việc theo ca, kíp trùng vào ngày nghỉ lễ, tết nói trên mà không bố trí cho người lao động nghỉ bù thì thời gian làm việc vào ngày lễ, tết được tính là thời gian làm thêm giờ và được trả lương bằng 300%.

2. Tiền lương làm căn cứ tính trả lương cho người lao động người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo điều 143 của Bộ Luật lao động bao gồm: tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) đối với người lao động làm việc trong công ty nhà nước; đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian quy định tại Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.(2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2159/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương của người lao động nghỉ việc điều trị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78