Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2144/LĐTBXH-LĐTL về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2144/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2144/LĐTBXH-LĐTL
V/v thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Giấy Tân Mai

Trả lời Công văn số 573/CV-NS ngày 21/5/2008 của quý công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ dung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: Người lao động đã nhận trợ cấp quy định tại Điều 3 Nghị định này nếu được tái tuyển dụng làm việc ở doanh nghiệp đã cho thôi việc hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định này (Trợ cấp 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước, trợ cấp một lần với mức 5 triệu đồng).

Như vậy, người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP không phải trả toàn bộ số tiền đã nhận mà chỉ trả lại số tiền theo quy định nêu trên.

2. Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước (áp dụng đối với công ty nhà nước thực hiện sắp xếp lại từ ngày 01/8/2007 đến hết ngày 30/6/2010) không phải Nghị định thay thế Nghị định số 41/2002/NĐ-CP. Do đó, các chế độ của Nghị định này không giống chế độ quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 10/4/2002 của Chính phủ.

3. Các nội dung về tài chính đề nghị quý Công ty có văn bản gửi tới Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c)
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2144/LĐTBXH-LĐTL về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi tái tuyển dụng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236