Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2132CV/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thông báo chỉ tiêu phát triển đoàn viên CĐ nhiệm kỳ 2003-2008

Số hiệu: 2132CV/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 18/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2132CV/TLĐ
V/v Thông báo chỉ tiêu phát triển đoàn viên CĐ nhiệm kỳ 2003-2008

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 

 

Kính gửi: Công đoàn ngành bưu điện Việt Nam

 

- Căn cứ chương trình số 1279/CT-TLĐ ngày 23/7/2004 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình phát triển một triệu đoàn viên Công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008;

- Căn cứ số lượng đăng ký phát triển đoàn viên của Công đoàn ngành Bưu điện Việt Nam;

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2003-2008.

1. Công đoàn ngành Bưu điện Việt Nam trực tiếp chỉ đạo kết nạp mới trong nhiệm kỳ 2003-2008 là 15.000 đoàn viên Công đoàn.

2. Hàng năm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ tình hình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thống nhất theo biểu mẫu số 1 và số 2 quy định tại công văn 156/CV-TLĐ, ngày 3/9/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN
ỦY VIÊN 
Nguyễn Văn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2132CV/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thông báo chỉ tiêu phát triển đoàn viên CĐ nhiệm kỳ 2003-2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118