Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2100/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 25/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2100/LĐTBXH-KHTC
V/v Xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2013, Bộ hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán năm 2013 đối với dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2012: Báo cáo số đối tượng thực tế hiện đang hưởng trợ cấp, tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm và dự kiến thực hiện cả năm 2012.

2. Xây dựng dự toán năm 2013

a. Kinh phí thường xuyên:

- Đối với kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và các khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên: Căn cứ vào tình hình thực tế và biến động của đối tượng; mức trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ và các mức trợ cấp đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, số 53/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

- Đối với kinh phí chi trả dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp, điều trị - điều dưỡng: căn cứ vào đối tượng, niên hạn cấp phát dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp của đối tượng, chế độ điều dưỡng và các định mức chi quy định tại Thông tư 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT.

- Đối với kinh phí Mộ-Nghĩa trang liệt sỹ: Sở xây dựng kế hoạch, dự toán và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên cho bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành và đã bàn giao trong năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Kinh phí thực hiện huy động từ nhiều nguồn, trong đó, ngân sách trung ương tập trung cho sửa chữa, xây mới mộ trong nghĩa trang; các công trình ghi công liệt sỹ của các xã, huyện mới chia tách hoặc chưa được hỗ trợ. Các công trình đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới năm 2013 phải chỉ đạo để chủ đầu tư lập, trình duyệt và hoàn tất thủ tục xây dựng cơ bản trong năm 2012. Cơ chế và định mức hỗ trợ xây dựng các công trình ghi công liệt sỹ quy định tại Thông tư Liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

- Đối với kinh phí Hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công: (i) Báo cáo số Trung tâm thực hiện công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, Chỉnh hình và phục hồi chức năng trực thuộc Sở; (ii) Hỗ trợ chi thường xuyên: Sở báo cáo số đối tượng thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm để làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ; (iii) Đối với các nội dung hỗ trợ mua sắm, sửa chữa đề nghị thuyết minh rõ mục đích, quy mô, dự trù kinh phí.

b. Kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần

Xây dựng dự toán thực hiện trên cơ sở số hồ sơ của đối tượng còn tồn đọng, tiến độ duyệt hồ sơ và các định mức chi trả theo quy định hiện hành và dự kiến số đối tượng mới, kinh phí thực hiện theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ…

c. Dự toán năm 2013 của Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố chưa bao gồm kinh phí tăng thêm để thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công sửa đổi. Sau khi Pháp lệnh được Quốc hội phê chuẩn và có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ sẽ hướng dẫn các địa phương báo cáo đối tượng tăng thêm và kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách.

Để đảm bảo thời hạn báo cáo các cơ quan chức năng tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đảm bảo nội dung yêu cầu và các biểu mẫu kèm theo công văn này gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 12/7/2012.

Dự toán của các Sở là căn cứ để Bộ tổng hợp chung và phân bổ dự toán thực hiện; vì vậy, các nội dung không đưa vào dự toán hoặc thuyết minh không đầy đủ, kịp thời sẽ không được tổng hợp và phân bổ dự toán kinh phí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Kế hoạch - Tài chính (Điện thoại: 04.3.8.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bùi Hồng Lĩnh (để b/c);
- Cục NCC (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2100/LĐTBXH-KHTC xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76