Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2072/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Nhằm huy động các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia vào việc triển khai một số hoạt động của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường báo cáo một số nội dung sau:

1. Kết quả việc tham gia Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của nhà trường trong năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011, cụ thể:

- Số lượng và tên các các khoá đào tạo nghề ngắn hạn nhà trường đã tổ chức đào tạo cho các địa phương.

- Số lượng học viên đã tham gia các khoá đào tạo nghề của trường, ghi rõ số đã hoàn thành khoá học được cấp chứng chỉ và số đang tham gia các khoá học của trường.

2. Khả năng cung cấp các khoá đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn của trường trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020, bao gồm các nghề có thể đào tạo, số lượng các khoá đào tạo và số lượng học viên dự kiến tuyển sinh đào tạo.

3. Những khó khăn, vướng mắc của trường khi tham gia Đề án và các kiến nghị, đề xuất của trường về việc tham gia Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bản mềm về địa chỉ email vugdcn@moet.edu.vn trước ngày 30/4/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GD Đại học (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2072/BGDĐT-GDCN ngày 18/04/2011 về báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159