Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2059/TLĐ 2021 lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp

Số hiệu: 2059/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 28/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2059/TLĐ
V/v lùi thời đim đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bi dịch Covid-19.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp ca đợt bùng phát dịch Covid-19 ln th 4 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xut kinh doanh của các doanh nghiệp, vi tinh thn Công đoàn Việt Nam đng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ, vì việc làm bn vững và thu nhập ngày càng cao ca người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Đoàn Chtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tnh, thành ph; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

1. Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có slao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghviệc từ 50% trong tổng slao dộng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công doàn đến ngày 31/12/2021.

2. Giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tnh, thành ph; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưng bi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Yêu cầu các Liên đoàn Lao động tnh, thành ph; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình vào ngày 10 hàng tháng về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT (đ
b/c);
- Lưu: VT, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2059/TLĐ ngày 28/05/2021 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.330

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!