Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2059/BLĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2059/BLĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2004 đối với
các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Trả lời công văn số 7382/GTVT-TCCB ngày 22/12/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý với đơn giá tiền lương năm 2004 do Bộ Giao thông vận tải tạm giao tại công văn số 3635/GTVT-TCCB ngày 19/7/2004 cho 4 đơn vị: Cụm cảng Hàng không miền Bắc, Cụm cảng Hàng không miền Trung; Cụm cảng hàn không miền Nam và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam để làm căn cứ quyết toán quĩ tiền lương năm 2004.

Trường hợp doanh thu hoặc số Km Điều hành bay qui đổi thực hiện cao hơn kế hoạch thì thực hiện Điều chỉnh đơn giá tiền lương theo công văn số 3944/GTVT-TCCB ngày 3/8/2004 của Bộ Giao thông vận tải về đơn giá tiền lương 2004 của Cục Hàng không Việt Nam.

2/ Các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thực hiện theo công văn số 4117 TC/TCDN ngày 20/4/2004 của Bộ Tài chính về việc thỏa thuận kế hoạch tài chính năm 2004 của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Hàng không.

3/ Đề nghị Bộ Giao thông vận tải rút kinh nghiệm chỉ giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam sau khi có ý kiến thẩm định của Liên bộ. Năm 2005 đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam xây dựng đơn giá tiền lương cho các đơn vị theo qui định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công ty nhà nước; Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và các Thông tư hướng dẫn thực hiện số 07/2005/TT-BLĐTBXH, số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Giao thông vận tải biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các thỏa thuận trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế
- Kiểm toán nhà nước
- Lưu VP, Vụ TL

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2059/BLĐTBXH-TL ngày 30/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!