Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2041/LĐTBXH-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2041/LĐTBXH-TTr
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH .

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn thành phố có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn, các đơn vị doanh nghiệp được cấp đăng ký hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoạt động trên địa bàn thành phố.

 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động – Thuơng binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thay thế Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn thủ tục đăng ký và báo cáo công tác kiểm định theo Thông tư 04 như sau:

1- Đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (gọi chung là đơn vị đăng ký).

- Hồ sơ đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 04, gồm:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

+ Bản sao Phiếu kết quả kiểm định.

- Đối với trường hợp đơn vị đăng ký theo đường bưu điện, gửi bằng hình thức thư thường, nếu đơn vị có nhu cầu hồi báo đề nghị ghi rõ trong tờ khai đăng ký. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi vào sổ đăng ký sẽ có văn bản thông báo đến đơn vị đăng ký xác nhận việc đăng ký;

- Trường hợp các đơn vị đăng ký có sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoạt động lưu động (cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục tháp, máy vận thăng, sàn biểu diễn di động…):

+ Đơn vị thực hiện đăng ký tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố;

+ Khi sử dụng máy, thiết bị ở ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: đơn vị thông báo bằng văn bản địa điểm, thời gian sử dụng thiết bị đến Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi đặt thiết bị để theo dõi.

2- Đối với các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn: các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn, các doanh nghiệp được cấp đăng ký hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hoạt động trên địa bàn thành phố.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 5 tháng 7), một năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau), báo cáo tình hình kiểm định với Thanh tra lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (theo mẫu số 4 đính kèm Thông tư 04).

Các nội dung hướng dẫn đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Sở Lao động– Thương binh và Xã hội thành phố trước đây không còn hiệu lực áp dụng.

Trong quá trình thực hiện văn bản nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đăng ký phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố (địa chỉ: 159 Pasteur phường 6 quận 3, điện thoại 8292472 hoặc 8202965) hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận huyện để được hướng dẫn thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên.
- Cục An toàn lao động “để báo cáo”
- Lưu Văn phòng,Thanh tra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Trung Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.324
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33