Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương Ban quản lý dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2028/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương Ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội

Trả lời công văn số 775/NSHN-QLDA ngày 28/5/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội về việc tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2.1, phần A, Mục III Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ được quyền lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương nếu bảo đảm đủ các Điều kiện quy định tại Khoản 2.1, phần A, Mục III nêu trên.

Vì vậy, Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội quyết định thành lập thì được áp dụng mức tiền lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương như đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội để làm cơ sở lập quỹ tiền lương, nhưng không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban quản lý dự án.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương Ban quản lý dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.388
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33