Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1991/LĐTBXH-ATLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1991/LĐTBXH-ATLD
V/v: Đăng ký kiểm định các đối tượng
có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Qua kiểm tra việc thực hiện đăng ký, kiểm định các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và theo báo cáo của các địa phương cho thấy tại nhiều địa phương các cơ sở thực hiện đăng ký tại Sở Công nghiệp. Điều đó gây khó khăn cho công tác quản lý các đối tượng này.

Việc đăng ký như vậy là trái với quy định tại Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 và Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ và Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 03/11/2003. Trong đó quy định rõ trước khi đưa vào sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, cơ sở phải thực hiện đăng ký tại các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của các văn bản nói trên, tránh phiền hà cho cơ sở, tạo Điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để các cơ sở thực hiện việc đăng ký các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ Tư pháp
- Lưu VP, ATLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1991/LĐTBXH-ATLD ngày 24/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đăng ký kiểm định các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.113.236