Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 199/SXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: ***
Ngày ban hành: 09/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số :199/SXD
“V/v tăng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành XD trên địa bàn tỉnh ”

Tuy Hòa , ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

 Kính gởi :

- UBND các huyện, thành phố Tuy Hòa;
 - Các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng QLĐT thành phố Tuy Hòa;
 - Các DN xây dựng, các đơn vị sản xuất VLXD.

 

Trong những năm vừa qua nhiều dự án xây dựng đã được triển khai, nhiều cơ sở sản xuất VLXD đưa vào hoạt động đã phần nào đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhà. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1524/2005/QĐ-UBND ngày 07/7/2005 “V/v ban hành quy định quản lý an toàn vệ sinh – mỹ quan môi trường xây dựng ở tỉnh Phú yên”; ngày 20/02/2008 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã có thông báo số 13 cho các đơn vị hoạt động trong ngành Xây dựng hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 10 năm 2008; Do vậy trong thời gian qua một số đơn vị đã đảm bảo được an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị mình, tuy nhiên công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được các doanh nghiệp xây dựng, các đơn vị sản xuất VLXD chú trọng đến. Trong năm vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động đã gây thiệt hại đến người và vật chất, ngoài ra việc thực hiện vệ sinh lao động trong các đơn vị chưa được đảm bảo.

Để ngăn ngừa và hạn chế tai nạn lao động, đảm bảo vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

1- Yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng, các đơn vị sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh tùy theo chức năng và nhiệm vụ của mình thực hiện:

- Quyết định số: 1524/2005/QĐ-UBND ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v ban hành quy định quản lý an toàn vệ sinh – mỹ quan môi trường xây dựng ở tỉnh Phú yên”;

- Chỉ thị số: 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “ V/v chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng”;

2- UBND các huyện, thành phố Tuy Hòa chỉ đạo các phòng Hạ tầng kinh tế, phòng QLĐT kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp đang thi công xây dựng, các đơn vị sản xuất VLXD trên địa bàn huyện, thành phố thực hiện Quyết định số:1524/2005/QĐ-UBND ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh và Chỉ thị số: 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “ V/v chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng”;

3- Các tổ chức, cá nhân có thể đọc hoặc sao chép “quy định quản lý an toàn vệ sinh – mỹ quan mội trường xây dựng ở tỉnh Phú yên” ban hành kèm theo Quyết định số: 1524/2005/QĐ-UBND ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh và Chỉ thị số: 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “ V/v chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng” tại địa chỉ trang Website của Sở Xây dựng: http://xaydung.phuyen.info.vn .

Trên đây là một số yêu cầu của Sở Xây dựng, đề nghị UBND các huyện, thành phố Tuy hòa, các doanh nghiệp Xây dựng và các đơn vị sản xuất VLXD tổ chức thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Trần thị Hà- PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Lao động TB&XH (p/hợp);
- Lưu VT;P5(PTK;120b)

GIÁM ĐỐC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/SXD ngày 09/04/2008 về tăng biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!