Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1937/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của 04 đơn vị công ích thuộc Cục Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 1937/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1937/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 của 04 đơn vị công ích thuộc Cục Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

  

Kính Gửi: Bộ Giao Thông Vận Tải

Trả lời công văn số 2753/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6760/BTC-TCDN ngày 1 tháng 6 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Cụm cảng Hàng không Miền Bắc là 154 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 692.487 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 134.400 triệu đồng;

- Tổng nộp NSNN: 72.368 triệu đồng.

2/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Cụm cảng Hàng không Miền Nam là 99 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 1.136.992 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 712.236 triệu đồng;

- Tổng nộp NSNN: 242.271 triệu đồng.

3/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Cụm cảng Hàng không Miền Trung là 240 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 179.105 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 16.089 triệu đồng;

- Tổng nộp NSNN: 14.252 triệu đồng.

4/ Đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam là 341 đồng/1km điều hành bay quy đổi, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 là:

- Tổng doanh thu: 690.669 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 125.769 triệu đồng;

- Tổng nộp NSNN: 751.504 triệu đồng.

- Tổng km điều hành bay quy đổi: 305.800.000 km.

5/ Đơn giá tiền lương nêu tại điểm 1, 2, 3, 4 đã bao gồm quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc công ty.

6/ Đối với đơn giá tiền lương của công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất là đơn vị vừa sáp nhập vào Cụm cảng Hàng không miền Nam đồng thời là đơn vị kinh doanh bình thường không thực hiện nhiệm vụ công ích, vì vậy đề nghị Cục Hàng không Việt Nam giao đơn giá tiền lương cho công ty đảm bảo nguyên tắc gắn với hiệu quả kinh doanh và mối tương quan trong nội bộ.

7/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng doanh thu thực hiện hoặc km điều hành bay quy đổi thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu hoặc km điều hành bay quy đổi thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc km điều hành bay quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc km điều hành bay quy đổi thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các thỏa thuận trên đây./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1937/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 của 04 đơn vị công ích thuộc Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35