Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1914/STP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ung Thị Xuân Hương
Ngày ban hành: 26/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/STP-BTTP
V/v hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành Thành phố;
- Các Giám định viên tư pháp.

 

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND, Sở Tư pháp hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ như sau:

- Về danh sách người được hưởng hỗ trợ của các sở, ngành: Đề nghị các sở, ngành thực hiện theo mẫu đính kèm Công văn này. Thời gian lập và gửi danh sách người được hưởng hỗ trợ: Định kỳ hàng quý, các sở, ngành lập danh sách giám định viên tư pháp, người giúp việc trực tiếp và người giúp việc gián tiếp thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng đầu của quý sau liền kề để chi trả chế độ hỗ trợ của quý trước (danh sách người được hưởng hỗ trợ của quý I gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/4, quý II gửi trước ngày 15/7, quý III gửi trước ngày 15/10 và quý IV gửi trước ngày 15/01).

- Đối với các giám định viên tư pháp độc lập đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển làm công tác khác không do các sở, ngành quản lý về mặt tổ chức thì thực hiện việc báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động giám định tư pháp theo mẫu đính kèm Công văn này. Thời gian lập và gửi báo cáo: Định kỳ 06 tháng, các giám định viên tư pháp độc lập gửi báo cáo về Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo để xem xét chi trả chế độ hỗ trợ (báo cáo 06 tháng đầu năm tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7, báo cáo 06 tháng cuối năm tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/01 của năm sau).

(Đính kèm Mẫu danh sách người được hưởng hỗ trợ của các sở, ngành và Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giám định tư pháp của giám định viên tư pháp độc lập)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các tổ chức giám định tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1914/STP-BTTP ngày 26/04/2012 hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.210
server250