Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 187/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu XD và chế độ tiền lương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
- Công ty CP đầu tư và xây lắp 5 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 699/CV-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh và công văn số 196b/CV ngày 31/8/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp 5 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình Đường bản Sen-Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ tiền lương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bản Sen - Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Vì vậy, trường hợp vượt tổng mức đầu tư do nguyên nhân nêu tại công văn số 699/CV-UBND không được điều chỉnh.

2. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Trường hợp đối với hợp đồng xây dựng công trình đường Bản Sen – Tân Lập, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2): hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, vì vậy việc thanh toán đối với khối lượng thi công đã nghiệm thu hoàn thành như kiến nghị của nhà thầu tại điểm 1 công văn số 196b/CV là phù hợp với quy định hiện hành.

4. Để dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả đề nghị UBND huyện Vân Đồn (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành rà soát đối với những khối lượng công việc chưa triển khai của dự án theo hướng dẫn tại văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

UBND huyện Vân Đồn, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp 5 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ hướng dẫn trên thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 187/BXD-KTXD ngày 19/09/2012 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ tiền lương do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88