Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1860/LĐTBXH-TCDN năm 2013 chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1860/LĐTBXH-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành: 29/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/LĐTBXH-TCDN
V/v chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Điện lực Việt Nam; Dệt may Việt Nam; Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam;
- Các Hiệp hội: Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam; Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Để chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014, tuyển chọn thí sinh tham dự tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014 được tổ chức tại Việt Nam và thi tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015 tại Brazil, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo một số nội dung như sau:

1. Các nghề tổ chức thi:

Các nghề tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014 theo danh mục đính kèm Công văn này.

2. Về đối tượng dự thi:

Đối tượng dự thi là những người có độ tuổi không quá 22 tuổi tính đến năm tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày 01/01/1992 trở lại đây), riêng đối với nghề Cơ điện tử và nghề Tự động hóa công nghiệp không quá 25 tuổi tính đến năm có tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày 01/01/1989 trở lại đây) và chưa từng tham dự thi tay nghề quốc gia các năm trước hiện đang học tập tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, kể cả các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở khác có dạy nghề hoặc là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp.

3. Về đề thi tay nghề quốc gia

Đề thi tay nghề quốc gia năm 2014 sẽ được xây dựng trên cơ sở đề thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 năm 2012 (tham khảo trên Website của Tổng cục Dạy nghề: tcdn.gov.vn tại mục: Thư viện - Tài nguyên - Văn bản thi tay nghề) và đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 (tham khảo trên Website của thi tay nghề thế giới: worldskills.org).

4. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

- Thời gian dự kiến thi tay nghề quốc gia vào tháng 5 năm 2014.

- Địa điểm tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.

- Cụ thể về thời gian và địa điểm thi chính thức sẽ thông báo sau:

5. Đăng ký tham dự thi tay nghề quốc gia năm 2014

Để lựa chọn thí sinh chính thức đăng ký thi tay nghề quốc gia năm 2014, đề nghị các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp tổ chức thi cấp Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp trước thời hạn đăng ký chính thức danh sách cụ thể các thí sinh và các thành phần khác tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia theo quy định tại mục 5.2.

5.1. Việc đăng ký dự thi theo đoàn như sau:

- Đoàn các Bộ; các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ; các Tập đoàn và các Hiệp hội nghề nghiệp mỗi nghề đăng ký tối đa 02 thí sinh dự thi;

- Đối với các đoàn địa phương còn lại mỗi nghề đăng ký 01 thí sinh dự thi;

- Riêng nghề Cơ điện tử và nghề Tự động hóa công nghiệp thi theo đội (mỗi đội 02 thí sinh, mỗi đoàn dự thi cử 01 đội tham dự.

5.2. Thời hạn đăng ký dự thi

- Để chuẩn bị cho việc lập kế hoạch chi tiết các hoạt động và các dự toán kinh phí cho kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2014, đề nghị các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp dự kiến số lượng thí sinh theo từng nghề đăng ký thi tay nghề quốc gia năm 2014 (theo mẫu đính kèm) trước ngày 01/10/2013.

- Thời hạn đăng ký chính thức danh sách cụ thể thí sinh và các thành phần khác tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2014 theo mẫu đính kèm trước ngày 28/2/2014.

Các văn bản đăng ký dự kiến số lượng và đăng ký chính thức tham dự thi tay nghề quốc gia gửi trực tiếp về Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hà Nội, email: thitaynghe2010@gmail.com, điện thoại: 04.397.479.22, fax: 04.397.479.31) để tổng hợp.

Trên cơ sở đăng ký chính thức của các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét quyết định chính thức các nghề tổ chức thi tay nghề quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, BLĐTBXH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh/Tp trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

DANH MỤC

CÁC NGHỀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nghề

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

4

Hàn (Welding)

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

7

Điện tử (Electronics)

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

10

Xây gạch (Bricklaying)

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

12

Mộc dân dụng (Joinery)

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

14

Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

15

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

16

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

17

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

18

Nấu ăn (Cooking)

19

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

20

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

21

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT Network System Administration)

22

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

 

(Mẫu đăng ký kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị:

ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM DỰ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014

Tên đơn vị đăng ký (đoàn): ………………………………………………………………………

 

TT

Tên nghề

Số lượng thí sinh tham dự

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

 

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

 

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

 

4

Hàn (Welding)

 

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

 

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

 

7

Điện tử (Electronics)

 

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

 

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

 

10

Xây gạch (Bricklaying)

 

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

 

12

Mộc dân dụng (Joinery)

 

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

 

14

Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

 

15

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

 

16

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

 

17

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

 

18

Nấu ăn (Cooking)

 

19

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

 

20

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

 

21

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT Network System Administration)

 

22

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

……, ngày…… tháng……năm 2013
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Đề nghị cung cấp thông tin người làm đầu mối liên lạc: Họ và tên; chức danh/đơn vị công tác; số điện thoại cơ quan và di động; Email và địa chỉ gửi Văn bản.

 


(Mẫu đăng ký kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị:

ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014

Tên đơn vị đăng ký (đoàn): ……………………………………………………………………………

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính
(nam/nữ)

Chức vụ/ đơn vị học tập, công tác

Địa chỉ đơn vị

Chức vụ trong đoàn

Nghề tham dự (nếu là thí sinh hoặc chuyên gia)

Điện thoại/email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…… tháng……năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Thành phần đoàn (thí sinh, chuyên gia, Trưởng đoàn, Phó đoàn và các thành phần khác) theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tay nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1860/LĐTBXH-TCDN năm 2013 chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49