Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1843/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Phương Mai
Ngày ban hành: 19/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1843/BHXH-TCCB
V/v Thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch CCVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã.
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Công văn số 5341/BHXH-TCCB ngày 14/12/2011 của BHXH Việt nam về việc thống kê báo cáo trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Để có số liệu chính xác báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo đúng thời gian quy định và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch biên chế năm 2012. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ báo cáo thống kê, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của đơn vị tính đến thời điểm 30/11/2011 (Theo biểu mẫu gửi kèm công văn này) và đề xuất nhu cầu sử dụng vị trí, chức danh biên chế năm 2012.

Đây là nội dung quan trọng và là căn cứ để xác định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố Hà Nội năm 2012 và các năm tiếp theo. Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ khẩn trương thực hiện việc thống kê, báo cáo gửi về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/12/2011, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Email: tccbhanoi@gmail.com để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ - Điện thoại: 04.37221468) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (b/c);
- ĐT FTP, Trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, TCCB (2).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1843/BHXH-TCCB ngày 19/12/2011 thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch công, viên chức do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!