Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1738/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 15/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1738/BNV-TL

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 1738/BNV-TL NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI VÀ CÁC MẪU BÁO CÁO KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2005/TTLT-BNV-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT). Đến nay, trong quá trình thực hiện một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị giải thích rõ hơn nội dung Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và nội dung các mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT. Để thuận lợi trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Việc ký quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo phân cấp hiện hành (bao gồm phân cấp quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT và phân cấp của Bộ, ngành, địa phương). Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới cần ghi rõ các nội dung sau: Chức danh cán bộ, công chức, viên chức hiện đảm nhiệm, mã số ngạch, bậc lương cũ và hệ số lương cũ được chuyển xếp sang chức danh, mã số ngạch, bậc lương mới, hệ số lương mới, % phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày ký quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới; thời gian tính nâng bậc lương hoặc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau (nếu có).

Riêng chức danh Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thuộc diện được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội theo lương cũ trong khoảng thời gian từ ngày giữ chức danh này cho đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 (quy định tại điểm 1 bảng chuyển xếp số 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT), thì việc truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội được thực hiện bằng một Quyết định riêng (khác với Quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới).

2. Về các mẫu báo cáo số 1a, số 1b và số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT:

Đối với các trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày chuyển xếp lương cũ sang lương mới có sự thay đổi hệ số lương cũ (bao gồm cả trường hợp đến thời hạn được nâng bậc lương thường xuyên, không bị kỷ luật và hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa có quyết định nâng bậc lương cũ của cơ quan có thẩm quyền) và có sự thay đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (được bổ nhiệm hoặc được bầu cử giữ chức danh lãnh đạo khác), thì thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với từng hệ số lương cũ theo hướng dẫn tại khoản 2 mục IV Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT và từng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ sang hệ số mới tương ứng. Đồng thời trong mẫu số 1a, số 1b và số 2 cần thống kê đầy đủ sự thay đổi về hệ số lương và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ của từng người (mỗi dòng thể hiện 1 hệ số lương cũ hoặc 1 hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ khác nhau và ghi rõ kết quả chuyển xếp sang hệ số lương mới tương ứng đối với từng hệ số lương cũ và từng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ của người đó).

Các trường hợp khác không thể hiện được rõ trong các mẫu báo cáo số 1a, số 1b và số 2 thì có giải trình cụ thể kèm theo các mẫu báo cáo này.

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ nêu trên, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nếu chưa thực hiện xong việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và chưa tổng hợp xong các mẫu báo cáo theo quy định thì hoàn chỉnh lại Quyết định và các mẫu báo cáo cho phù hợp.

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1738/BNV-TL ngày 15/07/2005 về nội dung quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới và các mẫu báo cáo kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.061

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!