Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1626/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Trần Tiến Hòa
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/TLĐ
V/v triển khai chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2281/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì với sự tham gia của 12 bộ ngành đoàn thể.

Chương trình có 4 dự án, trong đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia hoạt động “Đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của dự án 3 “Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn – vệ sinh lao động” – do Ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn chủ trì và dự án 4 “Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn – vệ sinh lao động” – do Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động chủ trì. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phân công đồng chí Lê Vân Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động tham gia vào Ban chỉ đạo Chương trình và trực tiếp làm chủ nhiệm dự án 4 (Phụ lục kèm theo).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nội dung dự án 4 cũng như các hoạt động mà các bộ ngành tham gia thực hiện, để có sự phối hợp triển khai ứng dụng tại các cơ sở sản xuất ở địa phương mình các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động khi được yêu cầu.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo CTQG về ATLĐ, VSLĐ;
- Ban Chính sách – Pháp luật TLĐ;
- Viện Nghiên cứu KHKT BHLD
- Lưu: Văn thư

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1626/TLĐ ngày 30/09/2011 triển khai chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!