Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1600/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
(Địa chỉ 25 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 266/CV.23/SCQC ngày 4/5/2012 của Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn về việc xếp hạng công ty cổ phần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác được vận dụng các quy định tại Thông tư này để xếp hạng công ty, khi vận dụng phải thực hiện đúng theo các quy định về xếp hạng và xếp lương của Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên. Việc quyết định xếp hạng do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Khi đăng ký thang lương, bảng lương của công ty với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, trong đó có bảng lương áp dụng đối với viên chức quản lý thì công ty phải gửi kèm kết quả xếp hạng công ty để cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương kiểm tra, rà soát.

2. Đối với trường hợp Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn nếu tiếp tục vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì năm 2012 nếu công ty đủ thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định xếp hạng cũ phải thực hiện việc xếp lại hạng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên và số liệu để tính điểm xếp hạng là số liệu thực hiện của năm 2010, năm 2011 và kế hoạch năm 2012, trường hợp năm 2012 công ty chưa đủ thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định xếp hạng cũ thì công ty tạm thời giữ hạng cũ cho đến khi đủ thời hạn 3 năm, sau đó thực hiện xếp lại hạng theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH TP HCM
- Lưu: VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1600/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/05/2012 xếp hạng công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.385

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232