Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1578/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1578/BNV-TL
V/v nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích công tác đối với cán bộ, công chức    

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

Tòa án nhân dân tối cao
(Vụ Tổ chức cán bộ)

 

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 175/TCCB ngày 14/5/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu năm 2007, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và quy định tại điểm c khoản 1 mục II công văn số 324/TCCB ngày 28/3/2006 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, thì tính đến tháng 5/2007 các trường hợp nêu tại công văn số 175/TCCB của Tòa án nhân dân tối cao chưa đủ điều kiện về thời gian giữ bậc để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Khi cán bộ, công chức đủ điều kiện về thời gian giữ bậc theo quy định nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1578/BNV-TL ngày 01/06/2007 về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích công tác đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!