Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1516/BXD-KTXD năm 2015 về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1516/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/BXD-KTXD
V/v phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 140/CTGTTB.KHVT ngày 09/6/2015 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các quy định và hướng dẫn về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trước ngày Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực áp dụng sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 công bố kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015. Căn cứ các công việc được nêu tại Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì:

Nhóm nhân công thuộc nhóm 1: Những công tác hoàn thiện: Bảo dưỡng, sơn mầu phao trụ, cột báo hiệu, đúc rùa bê tông cốt thép; Sản xuất xích phao, ma ní, Bảo dưỡng vỏ tàu thép các loại; Cắt cỏ, Phát quang cây cỏ bằng thủ công; Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (thép, bê tông).

Những công việc khác còn lại thuộc nhóm 2.

 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1516/BXD-KTXD năm 2015 về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.939

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227