Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1511/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/LĐTBXH-LĐVL
V/v Người lao động chuyển công tác

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Tổng công ty Dược Việt Nam
(138B Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội).

Trả lời công văn số 117/TCTD-TCHC ngày 23/4/2007 của quý Tổng công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Pháp luật Lao động hiện hành không quy định việc chuyển công tác người lao động từ chủ sử dụng lao động này sang chủ sử dụng lao động khác, chỉ quy định việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động cũ để thiết lập quan hệ lao động với người sử dụng lao động khác trên cơ sở ký kết hợp đồng lao động.

2- Đối với trường hợp cụ thể mà quý Tổng công ty đã nêu tại công văn số 117/TCTD-TCHC ngày 23/4/2007, nếu quý Tổng công ty đồng ý cho ông Phong sang làm việc cho Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam thì quý Tổng công ty và ông Phong thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động (theo khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động) hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo điểm c khoản 1, và khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động).

Nếu hai bên chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì quý Tổng công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Phong. Nếu hai bên thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì các bên thực hiện theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động và được hướng dẫn tại điều 10 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Tổng công ty nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hòa (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1511/LĐTBXH-LĐVL ngày 08/05/2007 về người lao động chuyển công tác do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!