Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1410/LĐTBXH–TL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp

Số hiệu: 1410/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1410/LĐTBXH–TL
V/v : Xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty tnhh dệt may Hoa Sen
(KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 15/07/HS ngày 27 tháng 02 năm 2007 về việc ghi lại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì doanh nghiệp được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp mình bảo đảm các nguyên tắc do Nhà nước quy định. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương doanh nghiệp cần tính đủ tất cả các yếu tố lao động của chức danh công việc, không nên tách ra quy định thành phụ cấp mang tính chất lương; khoảng cách giữa các bậc lương không quá thấp, bình quân hoặc số bậc lương quá nhiều. Phụ cấp lương chỉ quy định đối với những nghề, công việc đặc thù, chưa tính đủ trong thang lương, bảng lương.

2/ Quy chế trả lương của doanh nghiệp cần quy định rõ: nguyên tắc và cách áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương; các hình thức và thời gian trả lương; thời hạn nâng bậc lương.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1410/LĐTBXH–TL của Bộ Lao động,thương binh và xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41