Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1392/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1392/BNV-TCPCP
V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có công văn số 106/2007/CV-HNSSK ngày 18 tháng 4 năm 2007 về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo Hội, việc này Bộ Nội vụ ý kiến như sau:

Đối với cán bộ, công chức đã về hưu nay được hội bầu giữ chức danh lãnh đạo hội không hưởng phụ cấp chức vụ, được hội chi trả tiền phụ cấp hàng tháng từ nguồn kinh phí của hội và thỏa thuận giữa hội với cán bộ nghỉ hưu, do chủ tịch hội quyết định mức chi trả phụ cấp hàng tháng.

Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ VI đã bầu NSND Nguyễn Trọng Khôi giữ chức Chủ tịch hội, NSUT Lê Chức giữ chức Phó Chủ tịch hội, NSND Doãn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Nhà văn Hà Đình Cẩn giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Sân khấu và Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu. Nay các Nghệ sĩ có tên trên đã nghỉ hưu những vẫn tiếp tục công tác giữ chức danh lãnh đạo hội. Do đó việc định mức chi trả phụ cấp hàng tháng cho các Nghệ sĩ có tên trên do hội quy định tối đa không quá 90% lương hưu hiện hưởng (không có phụ cấp chức vụ) từ nguồn kinh phí của hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đỗ Quang Trung (báo cáo);
- Lưu: VP, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1392/BNV-TCPCP ngày 21/05/2007 về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo hội do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.387
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60