Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc quy định của Chính phủ Malaysia cấp phép và chứng chỉ CE cho lao động nước ngoài

Số hiệu: 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH
V/v: Quy định của Chính phủ Malaysia
cấp phép và chứng chỉ CE cho lao động
nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Các doanh nghiệp đưa lao động việt nam đi làm việc tại Malaysia

Ngày 22/11/2005, Ban Quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam tại Malaysia có công văn số 266/BQLLĐ báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về một số nội dung sau:

1. Theo chủ trương của Chính phủ Malaysia, chủ sử dụng lao động phải ưu tiên nhận lao động bản địa; sau 30 ngày thông báo tuyển dụng lao động bản địa mà không tuyển được thì Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia mới cấp giấy phép cho chủ sử dụng lao động Malaysia nhận lao động nước ngoài.

2. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2005, Nội vụ Malaysia yêu cầu xuất trình chứng chỉ CE khi xin cấp visa cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Malaysia làm việc. Trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp đăng ký tên Trung tâm, cơ sở đào tạo hoặc đăng ký nhiều Trung tâm, cơ sở đào tạo không đúng với danh sách do Cục Quản lý lao động ngoài nước đã giới thiệu với phía Malaysia nên chưa được phía Malaysia cấp mã số và chứng chỉ CE.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp khi làm các thủ tục với đối tác MTP Malaysia để cấp chứng chỉ CE cho hoạt động Việt Nam chỉ đăng ký một tên (tên đầy đủ, tên giao dịch và địa chỉ) như trong giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho doanh nghiệp.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Ban Quản lý LĐ và CG Việt Nam tại Malaysia;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, ĐT-GDĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc quy định của Chính phủ Malaysia cấp phép và chứng chỉ CE cho lao động nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170