Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 132/STC-QLNS năm 2019 về tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 132/STC-QLNS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Văn Bẩy
Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/STC-QLNS
V/v tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh về yêu cu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn

Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Thường trực UBND tỉnh

Căn cứ Công văn số 58/UBND-TH ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về giao thẩm định tờ trình của Liên đoàn Lao động tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau:

Để thực hiện nghiêm Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, đoàn viên công đoàn các cấp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau khi nghiên cứu dự thảo Chỉ thị về việc trích nộp kinh phí công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh dự thảo, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc trích nộp kinh phí công đoàn.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên đoàn LĐ tỉnh;
- Lãnh đạo STC;
- Lưu: VT, TTr, QLNS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bẩy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 132/STC-QLNS năm 2019 về tờ trình của Liên đoàn lao động tỉnh yêu cầu thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179