Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1264/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1264/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1264/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Trả lời Công văn số 149/CSBH-VP ngày 04/3/2009 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động quy định “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”

Như vậy, người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình từ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt hợp đồng lao động thì:

- Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 01/01/2009 thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định nêu trên mà không phụ thuộc vào số năm đã tham gia bảo hiểm xã hội;

- Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2009 trở đi thì thời gian từ 31/12/2008 trở về trước được tính hưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định nêu trên và thời gian từ ngày 01/01/2009 trở đi được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1264/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168