Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH năm 2017 thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1216/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện. Theo đó:

- Đối với 14 tỉnh, thành phố đang thí điểm hoặc chưa thực hiện chi trả trợ cấp xã hội (TCXH) qua hệ thống bưu điện:

+ Sở LĐ-TB&XH cần phối hợp với Bưu điện tỉnh và Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch để UBND tỉnh, thành phố phê duyệt phương án chi trả TCXH qua hệ thống bưu điện.

+ Bố trí kinh phí chi trả TCXH, kinh phí quản lý đối tượng, kiểm tra, giám sát, thăm hỏi động viên đối tượng.

- Đối với các tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả TCXH qua hệ thống bưu điện:

+ Bưu điện tỉnh phối hợp Sở LĐTB&XH tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng chính sách.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin, thẻ chi trả trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội như chính sách trợ giúp xã hội, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp.

Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH ban hành ngày 31/3/2017.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/LĐTBXH-BTXH
V/v thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8381/VPCP-KGVX ngày 14/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đã có 53 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 14 tỉnh, thành phố đang triển khai thí điểm hoặc chưa thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện gồm: Bình Dương, Bình Phước, Cao Bằng, Nam Định, Long An, Quảng Bình, Ninh Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Điện Biên, Kon Tum, Khánh Hòa, Đồng Tháp.

Để hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội, tích hợp các chính sách an sinh xã hội, cấp thẻ an sinh xã hội điện tử và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Đối với 14 tỉnh, thành phố đang triển khai thí điểm hoặc chưa thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện: đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt phương án tổ chức chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện, bố trí hợp lý kinh phí chi trả trợ cấp xã hội và kinh phí quản lý đối tượng, kiểm tra, giám sát, thăm hỏi động viên đối tượng, bảo đảm hợp tác chặt chẽ liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

2. Đối với các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện: đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Bưu điện để nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin, thẻ chi trả trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội, trước mắt là thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có điều kiện chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Cục NCC;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Tăng cường chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH năm 2017 thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.686
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236