Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1206/BNN-TCCB về việc ra thông báo và Quyết định nghỉ hưu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1206/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1206/BNN-TCCB
V/v ra thông báo và Quyết định nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với công chức, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu và công văn số 2752/BNN-CCVC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 26/11/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3258/BNN-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ, gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi Bộ. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, tuy nhiên một số đơn vị thực hiện chưa tốt.

Để thực hiện nghiêm túc những quy định về công tác nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm các văn bản nêu trên, việc ra thông báo và Quyết định nghỉ hưu như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ra thông báo nghỉ hưu đối với các cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu), đồng thời tổ chức gặp gỡ trao thông báo và giải quyết hoặc báo cáo Bộ giải quyết các chế độ chính sách của nhà nước quy định, việc ra thông báo nghỉ hưu được thực hiện trong phạm vi 06 tháng trước khi cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Việc ra Quyết định nghỉ hưu được thực hiện trong phạm vi 03 tháng trước khi cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc công văn số 3258/BNN-TCCB ngày 26/11/2007 về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1206/BNN-TCCB về việc ra thông báo và Quyết định nghỉ hưu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54