Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1192/BXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1192/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/BXD-KTXD
V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bạc Liêu

Bộ Xây dng nhn được văn bn s 343/SXD-QLXD ngày 14/5/2015 ca Sở Xây dng Bc Liêu v vic công b giá nhân công, giá ca máy và thiết b thi công tháng 5/2015 trên đa bàn tỉnh Bạc Liêu, v việc này, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

Ngày 20/3/2015 Bộ Xây dng đã ban hành Thông tư s 01/2015/TT-BXD v hưng dn xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đu tư xây dựng và có hiu lc t ngày 15/5/2015; do vy, vic t chc thc hin qun lý chi phí đu tư xây dựng trên đa bàn tnh Bạc Liêu sau ngày Thông tư hiu lc áp dụng phi đảm bảo:

1. Nguyên tc xác định điu chỉnh đơn giá nhân công được quy đnh tại Điều 3 Thông tư s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 ca Bộ Xây dựng vhưng dẫn xác định đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dựng là:

a) Phù hp vi trình đtay nghề theo cp bc nhân công trong hệ thng định mức dự tn xây dng công trình.

b) Phù hp vi mặt bng giá nhân công xây dựng trên th trường lao đng ca từng đa phương, nhưng kng thp hơn mc lương ti thiểu ng do Chính ph quy đnh.

c) Phù hp với đc đim, tính cht công việc ca công nhân xây dng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả mt s khon chi phí thuc tch nhiệm ca ngưi lao đng phi trả theo quy đnh (bo him xã hi, bo him y tế, bo hiểm tht nghiệp và mt số khon phi trả khác).

Trưng hp, khảo sát đơn giá nhân công trên th trưng cao hơn hoặc thp hơn đơn giá nhân công đã quy định thì điều chỉnh cho phù hp; việc điều chỉnh Bộ đơn giá đa phương thuc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Các quy định và ng dn v xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dng trước ngày Thông tư s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 ca B Xây dng có hiệu lc áp dng s kng còn hiệu lc k tngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thc hiện theo quy đnh tại Ph lc s 2 công bố kèm theo Thông s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

Sở Xây dng Bạc Liêu căn cứ ý kiến trên đ t chc thc hin việc quản lý chi phí đu xây dựng theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1192/BXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.149

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227