Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 118/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thị Nga
Ngày ban hành: 27/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/BXD - TCCB
V/v: Báo cáo về tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Các trường cao đẳng, TCCN và các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng.

Để chuẩn bị cho việc tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý về dạy nghề và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dạy nghề của các trường thuộc Ngành, theo nội dung Công văn số 534/TCDN-TCCB ngày 18/4/2011 của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ yêu cầu các trường báo cáo một số nội dung cụ thể theo 05 biểu mẫu gửi kèm và có thể download các biểu mẫu trên tại địa chỉ hòm thư: bieumautcdn@yahoo.com.vn; password: 123456; đề nghị dùng font Time New Roman.

Yêu cầu các trường khẩn trương báo cáo các nội dung nói trên và gửi về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 07/5/2011 để kịp tổng hợp báo cáo. Đồng thời, gửi bản mềm theo địa chỉ mail: tienvutccbbxd@yahoo.com.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân ( để b/c);
- TT. Nguyễn Đình Toàn ( để b/c);
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/BXD-TCCB ngày 27/04/2011 báo cáo về tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196