Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1142/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2017 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau:

1. Thông tin chung về kỳ thi

1.1. Cơ quan tổ chức kỳ thi

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực người lao động.

1.2. Các ngành tuyển chọn: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp.

1.3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 3.600 người (sản xuất chế tạo: 1.500 người, xây dựng: 500 người, ngư nghiệp: 800 người và nông nghiệp: 800 người).

1.4. Phương thức thi tuyển

a. Ngành sản xuất chế tạo và ngành xây dựng

Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

b. Ngành nông nghiệp

Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

Số người đạt yêu cầu tiếng Hàn các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp bằng số chỉ tiêu nêu tại mục 1.3; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên.

Những lao động thi đạt tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp có thể tham gia kiểm tra tay nghề nếu có nguyện vọng; kế hoạch kiểm tra tay nghề sẽ được thông báo đồng thời với thông báo kết quả thi tiếng Hàn. Những người lao động đạt kết quả sau kiểm tra tay nghề sẽ được ưu tiên giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc.

c. Ngành ngư nghiệp

- Vòng 1: Thi tiếng Hàn

Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn và được chọn tham dự kiểm tra tay nghề sẽ là 1.600 người, gấp 2 lần chỉ tiêu; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

- Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

+ Kiểm tra tay nghề gồm: Kiểm tra thể lực, kỹ năng cơ bản và phỏng vấn.

+ Đánh giá năng lực gồm: đánh giá kinh nghiệm thực tế đối với những lao động đã có kinh nghiệm làm việc và đánh giá bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành nghề đăng ký với những lao động đã qua đào tạo, được cấp bằng, chứng chỉ.

1.5. Thời gian tổ chức các kỳ thi

- Thi tiếng Hàn trên giấy ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp: từ ngày 17/6 đến ngày 18/06/2017.

- Thi tiếng Hàn trên máy tính ngành nông nghiệp: dự kiến từ ngày 07/8/2017 đến ngày 06/9/2017.

- Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp: từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2017.

Những người lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và những người lao động đạt yêu cầu tay nghề ngành ngư nghiệp mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1. Đối tượng dự thi

a. Ngành sản xuất chế tạo, xây dựng

- Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2017. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2017 đến các huyện không tạm dừng tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/04/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

b. Ngành nông nghiệp

- Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, đang cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008 của Chính phủ và tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/4/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ở lại cư trú bất hp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

c. Ngành ngư nghiệp

- Người lao động chưa từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, đang cư trú tại các huyện ven biển và các huyện đảo thuộc các tỉnh/thành phố trong cả nước trừ các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các huyện không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/4/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp và ở lại cư trú bất hp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo danh sách các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

2.2. Điều kiện dự thi

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn các ngành nghề nêu trên năm 2017 phải có đủ các điều kiện sau:

- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 11/4/1977 đến ngày 10/4/1999);

- Không có án tích theo quy định của pháp luật;

- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hp pháp tại Hàn Quốc;

- Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

- Đối với người lao động đăng ký dự thi ngành ngư nghiệp cần có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp (đối với những trường hợp bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sng vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyn sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực).

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi

3.1. Thời gian

- Tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp từ ngày 10/04 đến ngày 13/04/2017.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 7/8 đến ngày 10/8/2017.

3.2. Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký

Đề nghị Quý Ủy ban giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi, thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước) trước ngày 03/4/2017; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi địa điểm tiếp nhận đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người lao động biết.

3.3. Thủ tục tiếp nhận đăng ký

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phthông tin hướng dẫn về quy trình tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi của người lao động.

3.4. Lệ phí dự thi

- Thi tiếng Hàn: Lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài lệ phí thi này). Lệ phí dự thi đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Danh sách người lao động đăng ký dự thi và Đơn đăng ký dự thi.

- Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: Không thu phí.

4. Thông báo về số báo danh, thời gian, địa điểm thi và kết quả thi

- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố những nội dung sau:

+ Danh sách thí sinh, số báo danh, địa điểm thi và ca thi của người lao động để các Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đến dự thi tiếng Hàn.

+ Danh sách những người lao động đạt kết quả trong kỳ thi tiếng Hàn các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyn.

+ Kế hoạch kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực dành cho những lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn ngành ngư nghiệp để người lao động đăng ký kiểm tra. Những người lao động đạt yêu cầu tay nghề sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyn.

- Kết quả kỳ thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực sẽ được công bố trên các trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.colab.gov.vn) và của Hàn Quốc (http://www.eps.go.kr, http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các nội dung liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn nêu trên; tổ chức cho người lao động đăng ký, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, lừa đảo, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn và xử lý nghiêm việc chuyển hộ khẩu không đúng quy định nhằm mục đích dự thi để đi làm việc tại Hàn Quốc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục QLLĐNN, Trung tâm LĐNN;
- Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


248
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60