Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 113/LĐTBXH-PC triển khai Đề án 31 giai đoạn II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 113/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 113/LĐTBXH-PC
V/v triển khai Đề án 31 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ tinh thần Hội nghị tổng kết Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn I, ngày 21/11/2012 tại Ninh Bình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan trên cơ sở những kết quả triển khai giai đoạn I, phát huy kết quả đã đạt, nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục ngay những tồn tại yếu kém đề ra những biện pháp cụ thể ngay từ năm đầu triển khai giai đoạn II (2013 - 2016), tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện theo tinh thần của Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (Đề án 31); Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02/6/2009 và Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Đề án 31; Công văn số 6455/BTP-PBGDPL ngày 14/8/2012 Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành chủ trì các tiểu Đề án và các địa phương trao đổi nội dung và cách thức triển khai giai đoạn 2 của Đề án, khẩn trương xây dựng và phê duyệt Đề án vào năm 2013; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương và cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay từ năm đầu năm.

3. Căn cứ Kế hoạch tổng thể 2013-2016 đã duyệt, hàng năm các Sở, ngành được phân công trong Đề án phải chủ động xây dựng Kế hoạch hàng năm với các nội dung cụ thể, phối hợp cơ quan tài chính cùng cấp cân đối kinh phí và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực là Tổ thư ký Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: chị Nguyễn Thùy Dương, điện thoại 0438.269.545, di động: 0912.978.908 email: ntduong234@gmail.com) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Phòng TM&CNVN;
- Liên minh HTXVN;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 113/LĐTBXH-PC triển khai Đề án 31 giai đoạn II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121