Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1123/LĐTBXH-KHTC năm 2015 triển khai Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 1123/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 01/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1123/LĐTBXH-KHTC
V/v Triển khai Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề
- Cục Người có công
- Cục An toàn lao động
- Cục Bảo trợ xã hội
- Cục Việc làm
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
- Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
- Cục Quản lý Lao động ngoài nước
- Văn phòng Giảm nghèo
- Thanh tra Bộ
- Vụ Pháp chế
- Vụ Bình đẳng giới
- Vụ Lao động - Tiền lương

 

Thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2015 (nội dung chi tiết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn).

Để triển khai thu thập thông tin theo các mẫu biểu đã ban hành kèm theo Thông tư, theo đó các đơn vị: Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ “chủ trì xây dựng chế độ báo cáo thống kê cơ sở; đôn đốc các địa phương, đơn vị, thực hiện chế độ báo cáo thống kê về lĩnh vực quản lý nhà nước; tổng hợp thông tin thống kê gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Thông tin để tổng hợp theo quy định”. Bộ hướng dẫn các đơn vị việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cơ sở, thu thập và báo cáo thông tin theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Căn cứ các chỉ tiêu thống kê do đơn vị phụ trách được ban hành tại Thông tư 30/2011/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành (kể cả các chỉ tiêu phục vụ quản lý); Căn cứ chế độ báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH ; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước hiện hành về lĩnh vực quản lý nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho địa phương, cơ sở, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Bộ ban hành trước 30/9/2015.”

2. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở cần đảm bảo những yêu cầu sau:

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao phải phù hợp với các quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH và bao gồm các quy định về: đối tượng thực hiện báo cáo thống kê, phạm vi báo cáo, nội dung báo cáo, biểu mẫu, khái niệm, phương pháp tính toán, nguồn số liệu, trách nhiệm của đơn vị báo cáo, nơi nhận báo cáo, kỳ hạn báo cáo, thời hạn báo cáo và trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo để thu thập thông tin thống kê từ các chứng từ, sổ ghi chép số liệu ban đầu. Thiết kế biểu mẫu Báo cáo thống kê cơ sở phải thống nhất, khoa học, có mã số từng chỉ tiêu đảm bảo thuận tiện cho công tác tin học hóa;

- Phạm vi báo cáo bao phủ toàn bộ lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin quản lý nhà nước của đơn vị và báo cáo các mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH .

- Đảm bảo các mẫu biểu, chỉ tiêu đều có Hệ thống sổ sách ghi chép ban đầu, quy định khai thác thông tin cơ sở từ thông tin hành chính chính xác, kịp thời và đầy đủ. Trường hợp Hệ thống sổ sách ghi chép ban đầu, quy định khai thác thông tin cơ sở từ thông tin hành chính hiện hành chưa có, không phù hợp, không đầy đủ thì các đơn vị phải nghiên cứu, hoàn thiện ban hành bổ sung cùng với Chế độ báo cáo thống kê cơ sở để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cơ sở từng lĩnh vực.

- Các đơn vị đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu theo mô hình tin học hóa phải đảm bảo chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao phủ các nội dung thông tin, chỉ tiêu, mẫu biểu ghi chép cơ sở đã quy định và vận hành, tránh chồng chéo, lãng phí.

Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện việc rà soát và xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở lĩnh vực quản lý nhà nước của mình theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 0439364160) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/chí Thứ trưởng (để b/cáo);
- Trung tâm Thông tin (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1123/LĐTBXH-KHTC năm 2015 triển khai Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254