Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 112/STC-NS về việc hướng dẫn cách tính nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 112/STC-NS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đào Thị Hương Lan
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 112/STC-NS
V/v Hướng dẫn cách tính nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố,
- Ủy ban nhân dân 24 quận (huyện).

 

Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và công văn số 12585/STC-CT-KBNN ngày 18/12/2008 của Liên Sở Tài chính – Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước thành phố về hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2009, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung để thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009.

1. Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận (huyện) khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới phải xác định và giao khoản tiết kiệm về chi thường xuyên tính trên số dự toán chi thường xuyên năm 2009 tăng thêm so với dự toán năm 2008, nguyên tắc tính như sau:

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 = [(Dự toán 2009 – các khoản không tính tiết kiệm) – (Dự toán 2008 – các khoản không tính tiết kiệm)] x 10%.

Ghi chú: Các khoản không tính tiết kiệm là các khoản chi tiền lương, có tính chất lương theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng, các khoản chi cho con người theo chế độ quy định (như công tác phí, trợ cấp thôi việc, …), kinh phí chi diện chính sách có công đã được cấp có thẩm quyền duyệt đối tượng và mức chi, kinh phí các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, …

Ví dụ: Tính tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 để thực hiện cải cách tiền lương của đơn vị A

* Năm 2008:

- Dự toán trong khoán: 9.582 triệu đồng,

- Dự toán ngoài khoán: 185 triệu đồng,

Như vậy, dự toán chi thường xuyên trong và ngoài khoán năm 2008: 9.582 + 185 = 9.767 triệu đồng.

- Các khoản chi cho con người: 5.085 triệu đồng (bao gồm trợ cấp thôi việc, trợ cấp tết: 185 triệu đồng).

* Năm 2009:

- Dự toán trong khoán: 10.797 triệu đồng,

- Dự toán ngoài khoán: 1.700 triệu đồng,

Như vậy, dự toán chi thường xuyên trong và ngoài khoán năm 2009: 12.497 triệu đồng.

- Các khoản chi cho con người: 5.085 triệu đồng (trường hợp này đơn vị biên chế không tăng, bằng với biên chế năm 2008)

* Vậy, số tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 là:

[(12.497 – 5.085) – (9.767 – 5.085)] x 10% = 273 triệu đồng

2. Các Sở ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận – huyện khi phân bổ và giao dự toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc lưu ý:

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành Thành phố: phải giao cụ thể nguồn tiết kiệm 10% tăng thêm (nếu có) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương.

- Đối với khối quận huyện:

+ Ủy ban nhân dân các Quận huyện giao cụ thể nguồn tiết kiệm 10% tăng thêm (nếu có) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán năm 2009 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

+ Ủy ban nhân dân các Quận huyện quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm chi tăng thêm của các đơn vị trực thuộc còn lại để điều hòa chung khi thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2009.

3. Các Sở ngành và ngân sách quận – huyện phải sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên của năm 2009 theo cách tính nêu trên và số còn dư từ các nguồn theo quy định (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo các Nghị định của Chính phủ số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 và 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ trong năm 2009 để bố trí nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ, không được sử dụng để chi các nội dung khác.

Trên đây là một số hướng dẫn tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2009 để thực hiện cải cách tiền lương, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Tài chính để cùng trao đổi, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QH, HCSN, NS;

GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hương Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 112/STC-NS về việc hướng dẫn cách tính nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122