Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1052/QLLĐNN-ĐL-CM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 20/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QLLĐNN-ĐL-CM
V/v: Hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 09/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN về việc triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, do đến thời điểm thực hiện, đã phát sinh thêm một số chi tiết cần hai bên thảo luận, làm rõ, nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tạm dừng triển khai. Hiện nay, cơ quan chức năng hai bên đã thống nhất xong. Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp tiếp tục gửi hồ sơ để Cục xem xét giải quyết. Ngoài ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước lưu ý thêm một số nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp xin phía Đài Loan cấp phép hoạt động, ngoài các hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN ra, cần bổ sung Giấy xác nhận không vi phạm quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Cục Quản lý lao động xin gửi kèm mẫu Bản cam kết đã thống nhất với phía Đài Loan.

3. Do thực tế có rất ít các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan tiếp nhận lao động thuyền viên tàu cá gần bờ được phía Đài Loan xếp loại A, nên các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia cung ứng lao động thuyền viên tàu cá của Việt Nam có thể hợp tác với công ty dịch vụ tiếp nhận thuyền viên tàu cá được phía Đài Loan xếp loại B theo kết quả đánh giá, xếp loại mới nhất. Các công ty tiếp nhận thuyền viên tàu cá của Đài Loan phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm bằng các báo cáo số lượng thuyền viên tàu cá gần bờ đã tiếp nhận và quản lý có xác nhận của chủ tàu, hoặc của các Hội nghề, Công hội, Hiệp hội dịch vụ việc làm mà công ty là thành viên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Văn phòng KT-VH VN tại ĐB;
- Hiệp hội XKLĐ VN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý lao động VN tại ĐL;
- Lưu VT, QLLĐNN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

BẢN CAM KẾT

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tuyển chọn người lao động để đưa đi làm việc tại Đài Loan. Trong trường hợp người lao động do công ty chúng tôi đưa sang Đài Loan bỏ hợp đồng bị cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan buộc về nước, thì thứ tự trách nhiệm chi trả chi phí đưa về nước và chi phí thu dung của người lao động trước tiên thực hiện theo quy định pháp luật của Đài Loan. Khi bên chi trả là người lao động Việt Nam, thì người lao động Việt Nam hoặc gia đình người lao động phải chi trả. Trường hợp người lao động chưa có khả năng chi trả, công ty chúng tôi đồng ý tạm ứng tiền để chi trả thay chi phí đưa về nước và chi phí thu dung cho Bộ Lao động trong vòng 01 tháng sau khi nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Nếu không thực hiện nghĩa vụ tạm ứng tiền trả thay nêu trên, Bộ Lao động có thể căn cứ quy định pháp luật liên quan hủy giấy phép của công ty. Nay lập Bản cam kết này làm căn cứ./.

Ngày...tháng... năm ...

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1052/QLLĐNN-ĐL-CM ngày 20/07/2015 hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91