Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP về việc hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp do Sở Lao động thương binh và Xã hội – Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thành Tâm, Nguyễn Huy Cận
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN TỊCH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP
V/v hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Quận, Huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận, Huyện.

 

Thực hiện Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương, quy định: hồ sơ, đăng ký thang lương, bảng lương phải có ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp (được thể hiện bằng văn bản riêng), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố thực hiện nội dung này như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn:

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tổ chức họp thảo luận về hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng và có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Giám đốc doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định.

2. Đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn nhưng chưa thành lập Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn Lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi Công ty có trụ sở chính để được hướng dẫn thành lập.

3. Đối với các doanh nghiệp đã có Ban chấp hành Công đoàn lâm thời nhưng chưa khắc dấu, doanh nghiệp liên hệ Công đoàn cấp trên cơ sở để được xác nhận chữ ký của Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời trong văn bản thể hiện ý kiến về thang lương, bảng lương.

4. Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định:

Doanh nghiệp liên hệ Liên đoàn Lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi Công ty có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.

5. Hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương nhất thiết phải có văn bản thể hiện sự tham gia đóng góp ý kiến của tổ chức Công đoàn. Do vậy, đề nghị các doanh nghiệp tùy vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản Liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công), số 159 Pasteur Quận 3, điện thoại: 8.202.634 – 8.222.409 hoặc Liên đoàn Lao động thành phố, số 14 Cách mạng Tháng Tám, Quận I, điện thoại 8.290.825 hoặc Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, địa chỉ 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận I, điện thoại 8.232.575 hoặc Liên đoàn Lao động Quận, Huyện hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận, Huyện (Phòng Văn hóa – Xã hội Quận, Huyện) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được hướng dẫn./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Cận

SỞ LAO ĐỘNG – TBXH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

 

Nơi nhận:
- TTUBND. TP, VPUBD.TP} để báo cáo;
-  Bộ Lao động – TBXH} để báo cáo;
- Liên đoàn LĐTP, LĐLĐ Quận, Huyện } để phối hợp
- Ban Quản lý các KCX-KCN TP } để phối hợp
- Các DN thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn TP. HCM} để thực hiện;
- Phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện} để phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn Quận, Huyện;
- Lưu VT, P. LĐ-TL-TC.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP về việc hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp do Sở Lao động thương binh và Xã hội – Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.355
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202