Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương đối với chức danh nhân viên bảo vệ và nhân viên bàn

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng cục du lịch

 

Trả lời công văn số 1777/TCDL-TCCB ngày 16/12/2005 của Tổng cục Du lịch về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến thỏa thuận như sau:

1/ Đối với nhân viên phục vụ bàn trước đây xếp lương vào thang lương A.20. Ăn uống quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ thì chuyển xếp vào nhóm I, ngành du lịch, dịch vụ khác của thang lương 7 bậc A1 quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Việc chuyển xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2/ Đối với nhân viên bảo vệ Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi thỏa thuận vận dụng xếp lương bảo vệ tuần tra, canh gác tại các kho, Bảng lương B11 quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước đối với nhân viên bảo vệ Khách sạn của Công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng cục Du lịch biết và hướng dẫn các công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL (3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 08/LĐTBXH-TL ngày 03/01/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương đối với chức danh nhân viên bảo vệ và nhân viên bàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!