Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1965/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1965/BNV-TL

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 1965/BNV-TL NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN THEO THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, trong quá trình thực hiện một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc để các cơ quan, đơn vị có căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.3 Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV nêu trên, thì bản quy định tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trao đổi với cấp Uỷ và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định. Căn cứ vào bản quy định này Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trao đổi với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp lựa chọn trong số những người có thành tích công tác ở cơ quan, đơn vị (từ cao xuống thấp do tập thể bình chọn, suy tôn) để quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, bảo đảm không vượt quá số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm công tác (không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công Văn của Bộ Nội Vụ số 1965/BNV-TL ngày 02 tháng 8 ngày 02/08/2005 về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!