Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 9670/BTC-QLKT 2022 thực hiện quy định kinh doanh dịch vụ kế toán

Số hiệu: 9670/BTC-QLKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Đức Chính
Ngày ban hành: 22/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9670/BTC-QLKT
V/v thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cường quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ngày 27/4/2022 Bộ Tài chính đã có công văn số 3823/BTC-QLKT gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dịch vụ kế toán nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, kinh doanh dịch vụ kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bn pháp luật liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng.

Ngày 5/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Ch thị s 2/CT-BTC v việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán:

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn s 3823/BTC-QLKT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài chính.

2. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trước khi xem xét chp nhận khách hàng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán theo các thủ tục và quy trình của đơn vị.

3. Tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, đảm bo các kế toán viên hành nghđủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán.

4. Thực hiện đầy đủ các quy trình đánh giá rủi ro, tuân th chặt ch các quy định của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng, đm bo chất lượng dịch vụ kế toán.

5. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp khi thu thập và đánh giá độ tin cậy v các hồ sơ tài liệu của khách hàng, đánh giá kh năng hoạt động liên tục của khách hàng, tính đầy đủ và chính xác về giao dịch và sdư với các bên liên quan của khách hàng, rà soát đy đ các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính, nhận biết các giao dịch lòng vòng để “làm đẹp các ch s tài chính và báo cáo tài chính.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong qun lý h tài liệu; Tổ chức công tác văn thư; Qun lý ch ký, con dấu, tránh các rủi ro trong h sơ tài liệu của doanh nghiệp.

7. Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Do đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và các kế toán viên hành nghề khn trương nghiên cu các nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP để tuân thủ trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng đảm bo chất lượng dịch vụ.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp ch
ế;
-
Thanh tra Bộ Tài chính;
- Hội Ki
m toán viên hành ngh Việt Nam (VACPA);
- Hội K
ế toán và Kim toán Việt Nam (VAA);
-
Hội tư vấn thuế Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9670/BTC-QLKT ngày 22/09/2022 thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!