Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8953TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 15/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8953 TC/TCT
V/v Vướng mắc về thu thuế đối với việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Theo phản ánh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/4/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng có phát sinh vướng mắc về trình tự thu thuế và thu nợ khi xử lý tài sản bảo đảm tiền vay như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Mục VIII, Phần B Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/4/2001 nêu trên thì:

“Việc thanh toán nợ được tiến hành theo thứ tự sau:

1.1- Các chi phí cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm: Chi phí bảo quản, quản lý định giá, quảng cáo bán tài sản, bán tài sản, tiền hoa hồng, chi phí, lệ phí bán đấu giá và các chi phí cần thiết, hợp lý khác liên quan đến tài sản bảo đảm.

1.2- Thuế và các Khoản phí nộp ngân sách (nếu có)

1.3- Nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn...”

Thực tế thực hiện quy định tại Điểm 1.2 nêu trên giữa các Bộ, ngành chưa thống nhất. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2791/VPCP-KTTH ngày 24/5/2002 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Nội dung “Thuế và các Khoản phí nộp ngân sách (nếu có)” nêu tại Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày 23/4/2001 (nêu trên) được hiểu là các Khoản thuế và phí phát sinh trực tiếp từ việc bán tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có) mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của bên khách hàng vay có tài sản bảo đảm bị xử lý, không bao gồm các Khoản nợ đọng thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất quy định trên./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8953 TC/TCT ngày 15/08/2002 của Bộ Tài chính về việc vướng mắc về thu thuế đối với việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.018

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!