Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập khẩu

Số hiệu: 8821/TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 22/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8821/TC/CST
V/v xử lý thuế TTĐB  hàng tái nk

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8821/TC-CST NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ TTĐB HÀNG TÁI NK

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ qui định tại các Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998, số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ, các Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998, số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế TTĐB đối với hàng đã xuất khẩu, nay tái nhập khẩu như sau:

Hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam không phải nộp thuế TTĐB khi tái nhập khẩu. Điều kiện, thủ tục hồ sơ xét không thu thuế TTĐB và thẩm quyền xử lý không thu thuế TTĐB thực hiện thống nhất như đối với không thu thuế nhập khẩu qui định tại tiết k, điểm 1, điểm 2, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính. Hàng hoá này khi tiêu thụ trên thị trường nội địa các đơn vị phải kê khai nộp thuế TTĐB.

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.760
DMCA.com Protection Status