Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 88/BGTVT-TC về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xử lý tài sản do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 88/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 88/BGTVT-TC
V/v: Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xử lý tài sản.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 14896/BTC-QLCS  ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Bộ Tài chính danh mục tài sản là xe ô tô của các Dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ mà Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị tại văn bản số 264/KTNN-TH ngày 29/11/2008 (có bảng kê tài sản kèm theo). Tuy nhiên 03 xe ô tô Mitshubishi Pajero biển kiểm soát số 29L-3228, 29L1841, 29L-1852 do Bộ Giao thông vận tải điều chuyển theo Quyết định số 202/QĐ/BGTVT ngày 22/01/2002 khi chưa có thoả thuận của Bộ Tài chính mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu đã được Bộ khắc phục thiếu sót bằng Quyết định số 3502/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2004 điều chuyển lại 03 xe ô tô trên (có thoả thuận số 3352/TC-QLCS ngày 10/4/2003) của Bộ Tài chính) cho Trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.

(Gửi kèm theo văn bản này các tài liệu có liên quan)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 88/BGTVT-TC về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xử lý tài sản do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89