Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7953/VPCP-KTTH về báo cáo kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7953/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7953/VPCP-KTTH
V/v báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước có văn bản số 79/KTNN-VP ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực tiếp chỉ đạo thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, sai phạm (nếu có) để kịp thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nhất là về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN,
các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, ĐMDN, KGVX, V.I, QHĐP,  KBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7953/VPCP-KTTH về báo cáo kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219