Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6943/BTC-ĐT năm 2014 hướng dẫn tính chi phí kiểm toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6943/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đức Hồng
Ngày ban hành: 27/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6943/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn tính chi phí kiểm toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Trả lời công văn số 20/2014/CV-FAC ngày 22/4/2014 của Công ty TNHH Kiểm toán FAC về việc tính phí kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư liên quan đến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung tại Điều 18, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, việc xác định chi phí kiểm toán có 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là một cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án không tách thành tiểu dự án độc lập thì chi phí kiểm toán được tính trên tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án.

- Trường hợp chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được quyết định đầu tư riêng thành tiểu dự án độc lập hoặc do chủ đầu tư khác thực hiện thì chi phí kiểm toán được tính theo quy định tại điểm 1.7, Điều 18 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán FAC và các đơn vị có liên quan thực hiện tính chi phí kiểm toán theo hướng dẫn trên và quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Phạm Đức Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6943/BTC-ĐT năm 2014 hướng dẫn tính chi phí kiểm toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29