Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016

Số hiệu: 6927/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/VPCP-KTN
V/v Báo cáo của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

           

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính.

Về Báo cáo số 836/KTNN-TH ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đối chiếu Báo cáo nêu trên của Kiểm toán nhà nước để rà soát, tổng hợp, phân loại nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất giải pháp hợp lý; báo cáo Thủ tưng Chính phủ trước 10 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng CP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
-
Kiểm toán nhà nước;
-
VP ĐPTW (Bộ NN-PTNT);
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3b) Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6927/VPCP-KTN ngày 19/08/2016 báo cáo của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!