Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6654 TC/TCT ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cụm bệnh viện bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ áo

Số hiệu: 6654TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6654 TC/TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

-Bộ Y tế,
-Ban quản lý dự án 25 lò đốt chất thải y tế- Bộ Y tế

 

Bộ Tài chính nhân được công văn số 5406/YT-TTB ngày 26/5/2003 của Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cum bệnh viện bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ áo. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính thì Ban quản lý dự án phải nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định. TRường hợp Ban quản lý dự án nộp thuế GTGT của thiết bị nhập khẩu để thực hiện dự án chậm so với thời hạn quy định do nguyên nhân BAn quản lý dự án phải xin cấp vốn bổ sung, xét về nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn NSNN và nguyên nhân chậm nộp thuế đối với hàng nhập khẩu năm 2002.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6654 TC/TCT ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cụm bệnh viện bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ áo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status