Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 534/VPCP-CN năm 2018 về địa điểm xây dựng Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 534/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/VPCP-CN
V/v địa điểm xây dựng Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,

Về đề nghị của Kiểm toán Nhà nước (văn bản số 1220/KTNN-BQLCN ngày 19 tháng 9 năm 2017), ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 4289/BKHCN-CNCHL ngày 21 tháng 12 năm 2017) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 6409/UBND-ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2017) về địa điểm xây dựng Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xem xét việc giao đất để xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước như đề nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Kiểm toán Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&CN, XD, TN&MT, KH&ĐT, TC;
- UBND th
ành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b)
Nghĩa

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 534/VPCP-CN năm 2018 về địa điểm xây dựng Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.683
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93