Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5030 TCHQ/KTTT ngày 20/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ra biên lai sau khi hoàn thuế tại Vụ NSNN

Số hiệu: 5030TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5030 TCHQ/KTTT
V/v ra biên lai sau khi hoàn thuế tại Vụ NSNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 1914/HQĐN ngày 24/08/2004 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc ra biên lai thuế (lần 2), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN.

Căn cứ điểm 4.2 mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định: “Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu Ngân sách nhà nước bằng tiền mặt”. Do vậy, việc Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính đã thực hiện thu hộ vào NSNN số thuế truy thu Công ty phải nộp, Cục Hải quan Đồng Nai không trực tiếp thu bằng tiền mặt nộp vào NSNN thì không được ra biên lai thu thuế.

Trường hợp Công ty xin hoàn thuế GTGT nhưng không ra biên lai thu thuế GTGT, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai lập hồ sơ có công văn kèm theo gửi Cục Thuế địa phương ghi rõ số thuế GTGT Công ty xin hoàn đã được ghi thu tại Vụ Ngân sách nhà nước nên không có chứng từ nộp tiền trực tiếp (giấy báo có) cho số tiền Công ty xin hoàn.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn trả thuế GTGT.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5030 TCHQ/KTTT ngày 20/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ra biên lai sau khi hoàn thuế tại Vụ NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840
DMCA.com Protection Status